Yunanistan’daki Sosyal Ekonomi ve Girişimcilik Anket Sonuçları

Institute of Entrepreneurship Development (IED), Erasmus+ projesi So-VET- ‘’Genç İşsizliğe Bir Alternatif Olarak Sosyal Girişimcilik’’ çerçevesinde Sosyal Ekonomi ve Girişimcilikle ilgili geniş çaplı bir anket uyguladı.
Bu anketin temel amacı, projenin hedef grubunun (eğitim ve öğretime erişimi olmayan işsiz gençlerin) kendi sosyal girişimlerini başlatıp yönetebilecekleri eğitim ihtiyaçlarını kaydetmektir. Araştırmanın sonuçları, katılımcı diğer ülkelerin (Makedonya, Türkiye, İngiltere, İtalya ve İsveç) sonuçları ile birlikte sosyal ekonomi ve girişimcilik konusundaki yenilikçi ve uzmanlaşmış bir eğitim materyalinin geliştirilmesinin temeli olacaktır.

Anket sonuçlarına tamamlayıcı olarak, Yunanistan’daki sosyal ekonomi ve girişimciliğin mevcut durumu hakkında kapsamlı bir masa araştırması da mevcuttur, yasal çerçeve sektörün tüm yönlerini tanımladığı gibi girişimcilerin sektörde karşılaştıkları sorunlar ve yüzleştikleri zorlukları da tanımlamaktadır.

Raporun Yunancasını burada bulabilirsiniz.