So-VET Projesi Türkiye Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu yayınlandı!

So-VET Projesi ilk ulusal çıktısına ulaştı: Türkiye Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu!
Çalışmayan, eğitim veya öğretim görmeyen(NEET) gençler için bir iş bulmak son derece zordur. ERASMUS+ Stratejik Ortaklık Projesi “So-VET – Genç İşsizliğe Bir Alternatif Olarak Sosyal Girişimcilik”, Sosyal girişimciliğin geliştirilmesini; çalışmayan, eğitim veya öğretim görmeyen gençlere ve genç işsizlik sorunlarına alternatif bir seçenek haline getiriyor.

So-VET Projesi’nin Türk ortakları olan MAKRO Ekibi ve İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, NEET hedef grubunun eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek için masa başı ve saha araştırmalarını tamamladı.

Masa başı araştırması, Türkiye’de sosyal ekonomi ve girişimciliğin mevcut durumu, sektörün tüm yönlerini tanımlayan yasal çerçeve ve girişimcilerin sektörde karşılaştıkları sorunlar ve zorluklarla ilgilidir.

Saha araştırması, 10 NEET ile yüz yüze yapılan derinlemesine mülakatı ve hedef gruptan 52 kişi ile gerçekleştirilen anket çalışmasını kapsamaktadır. Derinlemesine mülakat soruları, 10 NEET’den oluşan örneklem grubunun demografik özelliklerini ortaya çıkaran sorulara ilave olarak 10 soru içermektedir.

Sonuçlara göre, Türkiye’de genç işsizlik oranının AB ülkelerinden daha düşük olmasına rağmen artan bir eğilimi vardır. Bununla birlikte, halen yürürlükte olan ancak yetersiz kalan aktif istihdam politikaları, işsizliği önlemekte başarısızdır. Bunun yanı sıra, hükümetin işsizlikle mücadele için kapsamlı bir politikası ya da önlemi de yoktur. Sosyal girişimciliğin, özellikle üniversiteden mezun olanların yüzde 30’una kadar olan kısmının iyileştirilmesi, işsizlik için alternatif bir çözüm olarak görülebilir.

Türkiye’nin İhtiyaç Analizi Raporu’nun tamamını görüntülemek için tıklayabilirsiniz!

Türkiye’nin İhtiyaç Analizi Raporu, diğer katılımcı ülkelerin (Makedonya, Yunanistan, İngiltere, İtalya ve İsveç) sonuçlarıyla bütünleştirilecek ve birleşik rapor Mart 2017’de yayınlanacaktır. Bu proje ile ilgili güncellemeleri almak için hem Facebook hem de LinkedIn’de #SoVET hashtag’ini takip edebilirsiniz.