Tag: sosyalgirişimcilik

Bir Sosyal Girişim Başlatmak

“Günümüzde sosyal girişimcilik yeni iş modeli olarak görülmektedir. Küreselleşme, demografik değişimler, teknolojik gelişmeler ve finansal krizler günümüz toplumlarında önemli sorunlar yaratmakta ve bu durum başta istihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan kişiler (NEETs) olmak üzere genç nüfusu olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak daha fazla insanın yeni iş fikirleri üretmesi, mevcut problemlere çözüm önerileri getirmesi ve daha […]