Projenin birinci uluslararası toplantısı Makedonya’nın Üsküp şehrinde 30 ve 31 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Projenin birinci uluslararası toplantısı Makedonya’nın Üsküp şehrinde 30 ve 31 Ocak 2017 tarihlerinde Türkiye, Makedonya, Yunanistan, İsveç, İtalya ve İngiltere’deki ortak kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla Foundation Agro-Centre for Education’un ev sahipliğinde Dolce Otelin konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantının birinci gününde ortaklar projenin mevcut halini değerlendirdi ve aktivitelerin uygulamasına yönelik atılması gereken adımları tasarladı.
Katılımcılar proje yönetimi, fikri çıktılar ve birinci fikri çıktının (O1 İhtiyaç Analizi) nihai halini görüşüp, ikinci fikri çıktının (O2 – İşsiz gençlerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi içi müfredatı belirleyip geliştirme) uygulamalarını planladı. İletişim, yaygınlaştırma ve kalite güvencesi toplantının birinci gününün odağındaki diğer konulardı. Toplantının ikinci gününde ileride yapılacak proje aktiviteleri tartışıldı ve ikinci toplantının Yunanistan’da 25 ve 26 Mayıs’ta gerçekleştirilmesine karar verildi.

1st Transnational Meeting (Skopja)