Proje

So-VET özellikle istihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan kişileri (NEETs) ve genç işsizliği, sosyal girişimciliğin genç işsizliğe bir alternatif olarak geliştirilmesi yoluyla hedefleyen özel bir projedir. Projenin temel hedefi, mesleki eğitim ve öğretim sürecini daha etkili ve verimli dersler ile, sosyal girişimcilik açısından geliştirmek ve zenginleştirmek, gençlerin sosyal girişimcilik konusundaki katılım ve etkinliğini artırmak, böylece mevcut durgunluğu ve işsizliği azaltmaktır.

İstihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan gençler için iş bulmak oldukça zordur. Bununla birlikte, örgün eğitim veya iş deneyimi olmadan da gençler yeterlilikler kazanabilmektedir. Küreselleşme, demografik değişim, teknolojik ilerlemeler ve finansal kriz günümüz toplumları için büyük zorluklar yaratmıştır. Bireyler, kendilerini geliştirmek için hızla değişen bilgi akışına ve bu değişikliklere ve gelişmelere nasıl ayak uydurulacağını öğrenmek zorundadır.

İlk hedef grup istihdam, eğitim ve öğretim sürecinde olmayan gençlerdir. Bu hedef grup, geliştirilen araçları ve çıktıları deneyecek ve müfredatın etkililiğini ve verimliliğini değerlendirecek olan grup olduğu için en önemli gruptur.
İkinci hedef grup, katılımcı ülkelerin beraberlerinde atölye çalışmalarına da getireceği mesleki eğitim kurumlarındaki eğitmenler ve öğretmenlerdir. Bu mesleki eğitim ve öğretim eğiticileri, düşük vasıflı ve işsiz gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek ve iyileştirmek için müfredatın kullanılması ve uygulanması konusunda eğitileceklerdir. Daha sonra bu bilgileri ve araçları sınıflarına uygulayarak gençleri becerilerini nasıl geliştirecekleri konusunda eğitip, edindikleri becerilerden tam olarak yararlanarak iş piyasasına ve sosyal girişimci sektörüne girebileceklerdir.
  1. İhtiyaç analizi raporu: Ortak ülkelerdeki mesleki eğitim ve öğretim ile mevcut sosyal girişimcilik kurslarına ilişkin mevcut durumu saptamak için analiz raporu.
  2. Genç Sosyal Girişimciler için müfredat;gençlerin elde etmesi beklenen bilgi ve becerilere, öğrenme standartlarını veya öğrenmeleri beklenen öğrenme hedeflerine, öğretmenlerin öğretmesi gereken ünitelere ve derslere, ödevlere, derslerde kullanılan kitap, materyal, video, sunum ve okumalar ile öğrencilerin öğrenme ve sonuçlarını değerlendirmek için kullanılan testlere, değerlendirmelere ve diğer yöntemlere karşılık gelmektedir.
  3. Genç Sosyal Girişimciler Müfredatının resmi yeterlilik veya iş tecrübesi olmayan gençlere pilot uygulama olarak yapılması. Her atölyede en az 5-8 katılımcı olacaktır.
  4. E-öğrenme platdormu: Projenin ihtiyaçları doğrultusunda genç işsizlerin pilot çevrimiçi kurslara katılabilecekleri yere göre geliştirilecektir.
Eğitim faaliyetleri, Mesleki eğitim ve öğretim eğiticilerinin ortak tüm ülkelerden katılım beklendiği durumlarda hareketliliği yoluyla uygulanacaktır. Bu eğitim faaliyetleri sırasında, eğiticiler önceden geliştirilen müfredatın kullanımı ve uygulanması konusunda eğitim alacaklardır.