Category: Haberler

Bir Sosyal Girişim Başlatmak

“Günümüzde sosyal girişimcilik yeni iş modeli olarak görülmektedir. Küreselleşme, demografik değişimler, teknolojik gelişmeler ve finansal krizler günümüz toplumlarında önemli sorunlar yaratmakta ve bu durum başta istihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan kişiler (NEETs) olmak üzere genç nüfusu olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak daha fazla insanın yeni iş fikirleri üretmesi, mevcut problemlere çözüm önerileri getirmesi ve daha […]

Cardiff Üniveristesi’nde Genç Girişimciler ile Çalıştay

Proje ortaklarından Bridging to the Future, 5 Nisan 2017 tarihinde Cardiff Üniversitesi’nde genç girişimcilerin eğitimi ve girişimlerinin çözebileceği sosyal problemleri tanımlama amacıyla bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda katılımcılar;  İlişki kurma  Fursatları tanımlama  FIRST Modeli (Esneklik, Girişkenlik, Muhakeme, Konuşma, Takım çalışması / Flexibility, Initiative, Reasoning, Speech, Team work) gibi girişimcilik becerilerinin önemini tartıştı. İlk oturum, katılımcıları bu becerilerin […]

Avrupa’da Sosyal Girişimciliği Teşvik Etmede So-VET En Ön Saflarda

Projenin İngiliz ortağı olan Bridging to the Future kurumundan Xavier, Avrupa Komisyonunun ve sosyal girişimciliğin gelişen sosyal ekonomilerdeki rolü üzerine düzenlenen tartışmaya katılmak amacıyla 28 Mart günü Brüksel’e gitti. Bu önemli toplantının “Gelişmek için bir araya gelmek” olarak adlandırılmıştır. Xavier yanlışlıkla kendini siber-güvenlik toplantısında bulsa da, karışık Avrupa Parlamentosu binasında yolunu bulmayı başarabildi. Bu toplantının […]

So-VET Projesi Türkiye Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu yayınlandı!

So-VET Projesi ilk ulusal çıktısına ulaştı: Türkiye Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu! Çalışmayan, eğitim veya öğretim görmeyen(NEET) gençler için bir iş bulmak son derece zordur. ERASMUS+ Stratejik Ortaklık Projesi “So-VET – Genç İşsizliğe Bir Alternatif Olarak Sosyal Girişimcilik”, Sosyal girişimciliğin geliştirilmesini; çalışmayan, eğitim veya öğretim görmeyen gençlere ve genç işsizlik sorunlarına alternatif bir seçenek haline getiriyor. […]

Calabria bölgesindeki işsizlikle mücadele eden Girifalco’daki NEET’lerin videosu hazırlandı

Video Ocak ayından beri hazır ama başkahramanlarla paylaşmadan önce So-VET projesindeki ortaklarımıza, Üsküp’teki ( 31.01-01.02.2017) 1. Uluslararası Proje Toplantısı’nda sunmamız gerekiyordu. Olumlu olmak ve projemiz adına gerçekleştirilen görüşmelerin yarattığı fırsatları kullanarak NEET’lerin görüşlerini daha iyi anlamak, iyi bir işbirliği atmosferi yaratmak ve NEET’leri süreç içine dâhil etmek ve farklı ülkelerden oluşan bir uluslararası birliğin, Avrupa’daki […]

Sosyal Girişim: Anka kuşunun yükselişi

Son günlerde yaşanan olaylara rağmen, Birleşik Krallık ekonomik kriz sonrasındaki toparlanması için alkışlanmaktadır. Yine de, 568.000 genç işsiz olan Avrupa’da ilk ‘kayıp nesil’ olma tehdidi İngiltere’de daha da olası hale gelmektedir. Aralık 2016 istatistiklerine göre şu anki genç işsizlik oranı 2001’deki % 11,6 seviyesindeki rekor düşüşün bir miktar altında kalan %12,6 seviyesindedir. Bu genç insanlara […]

Yunanistan’daki Sosyal Ekonomi ve Girişimcilik Anket Sonuçları

Institute of Entrepreneurship Development (IED), Erasmus+ projesi So-VET- ‘’Genç İşsizliğe Bir Alternatif Olarak Sosyal Girişimcilik’’ çerçevesinde Sosyal Ekonomi ve Girişimcilikle ilgili geniş çaplı bir anket uyguladı. Bu anketin temel amacı, projenin hedef grubunun (eğitim ve öğretime erişimi olmayan işsiz gençlerin) kendi sosyal girişimlerini başlatıp yönetebilecekleri eğitim ihtiyaçlarını kaydetmektir. Araştırmanın sonuçları, katılımcı diğer ülkelerin (Makedonya, Türkiye, […]

Projenin birinci uluslararası toplantısı Makedonya’nın Üsküp şehrinde 30 ve 31 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Projenin birinci uluslararası toplantısı Makedonya’nın Üsküp şehrinde 30 ve 31 Ocak 2017 tarihlerinde Türkiye, Makedonya, Yunanistan, İsveç, İtalya ve İngiltere’deki ortak kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla Foundation Agro-Centre for Education’un ev sahipliğinde Dolce Otelin konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantının birinci gününde ortaklar projenin mevcut halini değerlendirdi ve aktivitelerin uygulamasına yönelik atılması gereken adımları tasarladı. Katılımcılar proje yönetimi, fikri […]