Bir Sosyal Girişim Başlatmak

“Günümüzde sosyal girişimcilik yeni iş modeli olarak görülmektedir. Küreselleşme, demografik değişimler, teknolojik gelişmeler ve finansal krizler günümüz toplumlarında önemli sorunlar yaratmakta ve bu durum başta istihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan kişiler (NEETs) olmak üzere genç nüfusu olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak daha fazla insanın yeni iş fikirleri üretmesi, mevcut problemlere çözüm önerileri getirmesi ve daha da önemlisi sosyal çözümler yaratılması gittikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde genç nüfus para kazanma konusunda olduğu kadar dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmak konusunda da endişeliler. Ancak burada sorulması gereken soru:

Bir sosyal girişimi nasıl başlatabilirim?

Gençler tarafından atılması gereken adımlar belirlidir. İlk olarak, sosyal girişim ihtiyaçlarına uygun bir iş planı çıkarılmalıdır. İş planının planlanması ve uygulanması özel kılavuzlar sağlamak, sosyal girişim hedeflerini netleştirmek ve eylemlerini tanımlamak için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bir sosyal girişimci pazarlama stratejileri, fon sağlama ve tüm diğer finansal konuları göz önünde bulundurmalıdır.

Yunanistan, Türkiye, İtalya, İsveç ve İngiltere’den ortaklar Selanik’te 25-26 Mayıs tarihlerinde So-VET; “Genç İşsizliğe Bir Alternatif Olarak Sosyal Girişimcilik” Projesi kapsamında ikinci ortaklar toplantısı için bir araya geldiler. Toplantıda İhtiyaç Analizi Araştırması sonuçları doğrultusunda genç sosyal girişimciler için müfredat oluşturulması yönünde detaylı görüşler bildirildi. Proje istihdam, eğitim veya öğretim sürecinde olmayan kişiler için bir alternatif olarak sosyal girişimciliğin geliştirilmesini hedeflemektedir. Projenin temel amacı ise sosyal girişimcilik konusunda etkili ve verimli eğitimler sağlayarak genç nüfusun bu konuda katılımını ve faaliyetlerini arttırmaktır.

2nd Transnational Meeting (Thessaloniki)