Så-VET-projektet analysrapport behov från Turkiet har publicerat!

So-VET-projektet nådde sin första nationella produktion: Behovsanalys för Turkiet!
Det är extremt svårt för ungdomar utan en formell utbildning som inte är i arbete och utbildning för att hitta ett jobb. ERASMUS + strategiskt partnerskapsprojekt “” VET – Socialt entreprenörskap som ett alternativ för unga arbetslösa “direkt adressera NEETs (inte engagerade i någon form av anställning, utbildning eller utbildning) och ungdomsarbetslöshet genom utveckling av socialt företagande, vilket gör det till ett alternativ För arbetslösa ungdomar.

MAKRO Team och Istanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, som är turkiska partners i So-VET, avslutade skrivbords- och fältforskning för att avgöra behov av NEETs och ungdomsarbetslösa.

Skrivbordets forskning handlade om status quo av social ekonomi och entreprenörskap i Turkiet, den rättsliga ram som definierar alla aspekter av sektorn, liksom de problem och utmaningar som företagare bedriver inom sektorn.

Fältforskningen i Turkiet bestod av undersökning och intervjuer. Fördjupade intervjuer genomfördes med totalt 10 NEETs och en fältundersökning utfördes med 52 personer från målgruppen.

Fördjupat intervju frågeformulär innehåller 10 frågor tillägg till frågor som avslöjar demografiska egenskaper hos provgruppen av 10 NEETs. Intervjuerna med de 10 NEET: erna har genomförts ansikte mot ansikte.

Enligt resultaten är den unga arbetslösheten i Turkiet, trots att förhållandet är lägre än EU-länderna, en ökande trend. Men den aktiva sysselsättningspolitiken som fortfarande är i kraft men otillräcklig misslyckas inte med att arbetslösheten dessutom inte har någon övergripande politik eller åtgärd för att bekämpa arbetslöshet. Förbättringen av det sociala entreprenörskapet, särskilt för akademiker från universitetet, upp till 30 procent av NEET: s, kan betraktas som en alternativ lösning för arbetslöshet.

Du kan klicka för att visa den fullständiga Need Analysis Report of Turkey!

Turkiets behovsanalysrapport integreras med resultaten från övriga deltagande länder (FYROM, Grekland, Storbritannien, Italien och Sverige) och den integrerade rapporten kommer att publiceras i mars 2017. Du kan följa #SoVET hashtag för att få uppdateringar om Projektet, både på Facebook och LinkedIn.