Resultat av undersökningen inom social ekonomi och entreprenörskap i Grekland

Institutet för entreprenörskapsutveckling inom ramen för ERASMUS + -projektet “So-VET – Socialt entreprenörskap som ett alternativ för unga arbetslösa” genomförde en storskalig undersökning inom social ekonomi och entreprenörskap i Grekland.

Huvudsyftet med denna undersökning är att registrera utbildningsbehoven hos projektets målgrupp (arbetslösa ungdomar utan tillgång till utbildning) så att de kan starta och förvalta sitt eget sociala företag. Resultaten av undersökningen, i kombination med resultaten från övriga deltagande länder (FYROM, Turkiet, Storbritannien, Italien och Sverige) kommer att ligga till grund för utvecklingen av ett innovativt och specialiserat utbildningsmaterial om social ekonomi och entreprenörskap.

Tillägg till resultaten från undersökningen finns också en omfattande skrivbordsundersökning om status quo av social ekonomi och entreprenörskap i Grekland, den rättsliga ram som definierar alla aspekter av sektorn, samt de problem och utmaningar som företagarna engagerar sig i Sektorens ansikte.

Du kan hitta rapporten på grekiska här.