Det första transnationella partnerskapsmötet hölls i Skopje, Makedonien den 30 och 31 januari 2017

Det första transnationella partnerskapsmötet ägde rum i Skopje den 30 och 31 januari 2017. Företrädare från alla partner länder från Makedonien, Grekland, Italien, Turkiet, Storbritannien och Sverige deltar i mötet. Värdorganisationen för denna händelse var Foundation Agro-Center for Education. Mötet hölls i konferensrummet på Hotel Dolce International i Skopje. På mötes första dag analyserade projektpartnerna den nuvarande situationen och utformade de närmaste stegen mot genomförandet av projektets verksamhet. Partners diskuterar projektledningsproblem, om de intellektuella produktionerna, slutförandet av den första utmatningen av projektet (O1 – Needs Analysis) och planerat genomförandet av andra intellektuella utdata (O2-läroplan för arbetslösa ungdomar för att identifiera, utveckla och förbättra sina mjuka färdigheter) . Fokus ligger på kvalitetssäkringsplanen och spridnings- och kommunikationsplanen. På mötesdagens andra dag diskuterar gruppen projektets framtida verksamhet och enades om att det andra transnationella mötet kommer att hållas i Grekland den 25 och 26 maj 2017.

1st Transnational Meeting (Skopja)