Category: Nyheter

Utveckling av unga entreprenörer i Cardiff University

Den 5 april 2017 körde Bridging to the Future en workshop vid University of Cardiff, som syftade till att utveckla unga företagare och identifiera de sociala problem som företag kunde lösa. Under evenemanget diskuterade deltagarna vikten av entreprenörsförmåga som: ▪ Relation Building ▪ Identifiera möjligheter ▪ FIRST-modellen (Flexibilitet, Initiativ, Reasoning, Tal, Teamarbete) Sessionen var interaktiv, […]

Så-VET-projektet analysrapport behov från Turkiet har publicerat!

So-VET-projektet nådde sin första nationella produktion: Behovsanalys för Turkiet! Det är extremt svårt för ungdomar utan en formell utbildning som inte är i arbete och utbildning för att hitta ett jobb. ERASMUS + strategiskt partnerskapsprojekt “” VET – Socialt entreprenörskap som ett alternativ för unga arbetslösa “direkt adressera NEETs (inte engagerade i någon form av […]

Februari 24, 2017 Som lovat videon skapad i Girifalco med NEETs söker en lösning för att bekämpa den djupa arbetslösheten i Calabria regionen

Videon är klar sedan Janaury men vi var tvungna att presentera det första av våra partners av SO-VET-projektet under det första övergripande projektmötet i Skopje (31/01 – 01/02 2017) och sedan dela det med huvudpersonerna. Vi ville vara positiva och använda möjligheten till de intervjuer som skapades på bahalf i projektet för att bättre förstå […]

Socialt företag: Phoenix-uppkomsten

Trots de senaste händelserna har Storbritannien blivit applåderad för sin ekonomiska återhämtning efter finanskrisen. Men med 568 000 ungdomar arbetslösa blir hotet att bli den första “förlorade generationen” i Europa mer sannolikt i Storbritannien. Den nuvarande ungdomsarbetslösheten ligger på 12,6% (december 2016), som fortfarande ligger långt ifrån 11,6% rekordlåga under 2001. Dessa ungdomar får titeln […]

Resultat av undersökningen inom social ekonomi och entreprenörskap i Grekland

Institutet för entreprenörskapsutveckling inom ramen för ERASMUS + -projektet “So-VET – Socialt entreprenörskap som ett alternativ för unga arbetslösa” genomförde en storskalig undersökning inom social ekonomi och entreprenörskap i Grekland. Huvudsyftet med denna undersökning är att registrera utbildningsbehoven hos projektets målgrupp (arbetslösa ungdomar utan tillgång till utbildning) så att de kan starta och förvalta sitt […]

Det första transnationella partnerskapsmötet hölls i Skopje, Makedonien den 30 och 31 januari 2017

Det första transnationella partnerskapsmötet ägde rum i Skopje den 30 och 31 januari 2017. Företrädare från alla partner länder från Makedonien, Grekland, Italien, Turkiet, Storbritannien och Sverige deltar i mötet. Värdorganisationen för denna händelse var Foundation Agro-Center for Education. Mötet hölls i konferensrummet på Hotel Dolce International i Skopje. På mötes första dag analyserade projektpartnerna […]

Januari 19/01/2017 JUMP-teamet underlättar NEETs människor i Girifalco-stad – fokuserar på socialt entreprenörskap i södra Italien

En vanlig torsdag i mitten av veckan är när du hittar NEETs undrar i landet som söker ett nästa steg att göra för att bekämpa arbetslöshet. JUMP-laget, sammansatt av Pietro Curatola, Erika Gerardini och den professionella fotografen Oreste Montebello, gick till en liten by i provinsen Catanzaro, Girifalco, för att se hur ungdomar spenderar sin […]