• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

SåVet

Socialt entreprenörskap som ett alternativ för unga arbetslösa!

Om projektet

Projektet avser utveckling av socialt entreprenörskap för att vara ett alternativ för unga arbetslösa. Huvudsyftet är att uppgradera yrkesutbildningen för att ge effektiva kurser inom ämnet entreprenörskap.

Nyheter

Nyheter om vad som händer i projektet.
Du kan informeras om projektets framsteg och resultat!

om oss

Vi är ett team med 7 organisationer från Storbritannien, Fyrom, Grekland, Turkiet, Italien, Sverige och vi kommer att samarbeta för att förbättra utvecklingen av socialt företagande för att vara ett alternativ för unga arbetslösa.