Tag: Со-ВЕТ.

Подемот на социјално претприемништво

И покрај неодамнешната финансиска криза, за поздравување е економскиот напредок со кој се соочува Велика Британија. Меѓутоа со бројката од 568.000 млади невработени лица, постои реална закана дека во Велика Британија младите ќе станат првата “изгубена генерација“ во Европа. Моменталната невработеност кај младите е 12,6% (податоци од декември 2016), која сеуште не е на толку […]