Tag: социјална економија

Со-ВЕТ на чело на промовирањето на социјалното претприемништво во Европа

Нашиот пријател и партнер Ксавиер од БТФ од Велика Британија, беше во Брисел на 28.03.2017 година, на дискусија за улогата на Европската Комисија и социјалните претприемачи во развојот на социјалната економија. Настанот имаше назив “Собир за раст“. Таму се најде сосема случајно, поканет на еден семинар за сајбер-сигурност. Талкајки по ходниците на Европскиот парламент, Ксавиер […]

Резултати од истражувањето од областа на социјалната економија и претприемништво во Грција

Институтот за развој на претприемништво (IED) во рамките на ERASMUS+ проектот “Социјално претприемништво како алтернатива за млади невработени лица“ имплементираше обемно истражување од областа на социјалната економија и претприемништво во Грција. Главната цел од ова истражување е да се евидентираат потребите од обука на целната група ( невработени лица кои немаат пристап до образование и […]