Tag: едукација

Отворање социјално претпријатие?

Денес, се чини дека социјалното претприемништво е нов бизнис модел. Глобализацијата, демографските промени, технолошкиот напредок и финансиската криза создадоа големи предизвици во денешното општество, така да е исклучително тешко за младите, особено за оние кои се надвор од вработување, образование и обука, да најдат работа. Како резултат на тоа, може да се каже дека е […]