• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

СоВЕТ

Социјално претприемништво како алтернатива за млади невработени лица!

За проектот

Проектот се однесува на развој на социјалното претприемништво како алтернатива за младите невработени лица. Главната цел е да се надгради системот на стручното образование (за стручни обуки) и да се обезбедат ефикасни курсеви на тема претприемништво.

Новости

Новости и идни случувања во проектот.
Може да се информирате за напредокот на проектот и резултатите!

Кои сме ние

Ние сме тим од 7 организации од Велика Британија, Република Македонија, Грција, Турција, Италија и Шведска и ќе соработуваме со цел да го поттикнеме развојот на социјалното претприемништво како алтернатива за младите невработени лица.