Ετικέτα: ανάλυση αναγκών

Η Έκθεση Ανάλυσης Ανάγκών της Τουρκίας στα τα πλαίσια του προγράμματος SO-VET έχει δημοσιευθεί!

Το So VET έργο κατέληξε στο πρώτο εθνικό αποτέλεσμα του: Έκθεση Ανάλυσης Ανάγκών της Τουρκίας! Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους νέους χωρίς επίσημη εκπαίδευση που δεν είναι στην απασχόληση και την εκπαίδευση, να βρουν μια θέση εργασίας. Η ERASMUS+ στρατηγική εταιρική σχέση του έργου ” So-VET – Κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική λύση για τους νέους […]