Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Μεγάλη Βρετανία

Στις 28 Σεπτεμβρίου, 34 καθοδηγητές επιχειρηματικότητας συγκεντρώθηκαν ώστε να ενημερωθούν σχετικά με το SoVET στο Μπέρμιγχαμ, της Μεγάλης Βρετανίας. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να εμπλακούν περισσότερο στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων με τους εκπαιδευομένους τους, ειδικά μέσω του έργου SoVET.

Αυτοί οι καθοδηγητές δεν είναι απλοί. Είναι μέρος της ηγεσίας KEFW. Πρόκειται για μια κοινωνική επιχείρηση που διοικείτε από φοιτητές για τους σπουδαστές του Μπέρμιγχαν. Καθοδηγούνται 125 παιδιά κάθε εβδομάδα σε ηγετικές και κοινωνικές δεξιότητες, προκειμένου να αναπτυχθούν σπουδαστές με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι σπουδαστές προέρχονται από ποικίλα υπόβαθρα, γενικά από τη Bartley Green (Μπέρμιγχαν). Πρόκειται για μια απομακρυσμένη, και ως εκ τούτου υποβαθμισμένη γειτονία του Μπέρμιγχαν. Η εκδήλωση για το SoVET διεξήχθη εδώ, διότι οι σπουδαστές μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών του SoVET στο ηγετικό τους πρόγραμμα.

Προκειμένου να κατανοήσουν πως μπορούν να διεξάγουν workshops σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιήσαμε ένα εργαλείο ομαδικής εργασίας που ονομάζεται Appreciative Inquiry. Το AI ενώνει συμμετέχοντες με ποικίλο υπόβαθρο. Αυτοί εργάστηκαν ομαδικά για να δημιουργήσουν μια λύση ώστε να κάνουν τις επιχειρήσεις πιο κοινωνικά ευαισθητοποιημένες. Υπάρχουν δύο μέρη στο Appreciative Inquiry:

  1. Εκτίμηση: Έμφαση στις δυνάμεις σας, στα δυνατά σημεία και στα πλεονεκτήματα της ομάδας σας και εκτός της ομάδας σας.
  2. Έρευνα: Ζητώντας από τον εαυτό σας και την ομάδα σας ποια δύναμη διαθέτετε, καθώς και πώς μπορούμε να λύσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η εκδήλωση επέτρεψε στους σπουδαστές να συμμετάσχουν σε όλη την διάρκεια της. Αυτό τους επέτρεψε να αναλάβουν ηγετικές ικανότητες και να τις εφαρμόσουν στο πρόγραμμα σπουδών του SoVET. Αυτό επίσης εισήγαγε σε κάθε τάξη ένα νέο τρόπο εργασίας ως ομάδα/νέα ομάδα, την νοοτροπία “ευρηματική έρευνα” η οποία τους έδωσε μια διαφορετική προσέγγιση για κάθε εργασία με αυτή που ίσως είχαν πριν. Χρησίμευσε ως μια ως μια πολύ χρήσιμη εισαγωγή σχετικά με το τι είναι το SoVET και πως μπορούν να εφαρμόσουν τα σχέδια μαθημάτων στο μέλλον.