Κοινωνική Επιχείρηση: Η άνοδος του Φοίνικα

Παρά τα πρόσφατα γεγονότα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επαινεθεί για την οικονομική ανάκαμψη της μετά την οικονομική κρίση. Ωστόσο, με 568.000 ανέργους νέους, η απειλή του να γίνει η πρώτη «χαμένη γενιά» στην Ευρώπη, γίνεται όλο και πιο πιθανή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τρέχουσα ανεργία των νέων είναι στο 12,6% (Δεκέμβριος 2016), η οποία εξακολουθεί να είναι κατά κάποιο τρόπο το χαμηλότερο ρεκόρ από το 2001. Σε αυτούς τους νέους έχει αποδοθεί η “”κατακριτέα”” ονομασία ‘NEET (Not in Education, Employment or Training) ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους νέους που δεν είναι εμπλέκονται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, ούτε την κατάρτιση.
Ο λόγος για τον οποίο η ανεργία των νέων είναι υψηλότερη από το μέσο όρο είναι εύκολο να εντοπιστεί, αλλά είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απλά, είναι πιο δύσκολο για ένα νεαρό άτομο να βρει απασχόληση. Η αγορά εργασίας έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστική. Καθώς η ζήτηση για θέσεις εργασίας αυξάνεται, οι εργοδότες έχουν το προνόμιο να είναι ακόμη πιο επιλεκτικοί. Μόνο όσοι υποψήφιοι πληρούν τα ακριβή κριτήρια τους απασχολούνται. Η επαγγελματική εμπειρία είναι το σημαντικότερο κριτήριο, σύμφωνα με τους εργοδότες. Για να γίνει κάποιος μισθωτός, χρειάζεται να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία. Είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η πρακτική κατάρτιση και η προώθηση των επιχειρηματικών / εκπαιδευτικών συνεργασίων για την αντιμετώπιση αυτή.
Η παροχή αυτής της λύσης είναι πολύπλοκη και αργή, αλλά έχει εύκολο δρόμο για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, στα όμορφα Highlands της Σκωτίας, η Calman Trust θα εγκαινιάσει σύντομα ένα εκπαίδευτικό ξενοδοχείο 16 εκατομμυριων λιρών. Θα προσφέρει εκπαίδευση σε μειοψηφίες νέων στη ξενοδοχειακή διαχείριση. Συνεχίζοντας, το «πρώτο επιχειρησιακό μοντέλο», θα χρηματοδοτηθεί από το “”τρέξιμο”” μιας high-end ξενοδοχειακής μονάδας με 120 δωμάτια. Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθεί ένα μέρος για τους νέους για να αποκτήσουν τόσο την κατάρτιση όσο και εργασιακή εμπειρία.
Αν και αυτή είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία, πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα με το επίπεδο μελέτης που έχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία Bridging to the Future, έχει καταλήξει στο ότι οι νέοι εξακολουθούν να μην είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες των κοινωνικών επιχειρήσεων και τις πρακτικές δεξιότητες των επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα, θα χάσουν τις περισσότερες δυνατότητες που μπορούν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Μέσω του SO-VET, που χρηματοδοτείται από το Erasmus +, έχουμε ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της εφαρμογής μαθήματων κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που βασίζονται στο σχολείο και τα περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών. Έχουμε ξεκινήσει πρόσφατα το SO-VET μετά από μια διακρατική συνάντηση στα Σκόπια της Μακεδονίας. Αυτό θα παρέχει τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων προσόντων για να ολοκληρώσουν οι νέοι τις φιλοδοξίες τους.