Φωτογραφίες

 

1η Διακρατική Συνάντηση (Σκόπια)

2η Διακρατική Συνάντηση (Θεσσαλονίκη)

3η Διακρατική Συνάντηση (Σοβεράτο)

Συνεντεύξεις NEETs στο Girifalco (CZ) – Ιταλία

Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Τουρκία

Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αγγλία

Project SO VET – E-learning platform and methodology

Project SO VET – Fundraising for Social Enterprises

Networking event in Larissa

Exploitation workshop in Larissa

Multiplier Event 2017

Multiplier Events 2018 JUMP