• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

SO VET

Κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική λύση για την ανεργία των νέων!

Σχετικά με το Έργο

Το έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να γίνει εναλλακτική λύση για νέους ανέργους. Ο κύριος στοπός είναι η αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικά μαθήματα στο θέμα της επιχειρηματικότητας.

Νέα

Νέα για το τι συμβαίνει στο έργο.
Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την πρόοδο του έργου και τα αποτελέσματα!

Ποιοι Είμαστε

Είμαστα μία ομάδα 7 οργανισμών από το Ηνωμένο Βασίλειο, ΠΓΔΜ, Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Σουηδία και θα συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να γίνει εναλλακτική λύση για νέους ανέργους.